Twee manieren om Zeven Drie als kerk te ondersteunen:

1. Gebed

Bidden is een belangrijk onderdeel voor ons als kerk.

Het maakt ons afhankelijk van God. Graag willen we dit samen met u doen. Als u gelooft in de visie die we van God hebben ontvangen, dan zou u ons kunnen ondersteunen doormiddel van gebed. Mocht u gebedspartner willen worden van Zeven Drie, dan kunt u zich hieronder subscriben en houden wij u op de hoogte.

2. Financiële ondersteuning

Wilt u ons financieel ondersteunen en meebouwen aan Zeven Drie?

Dan zijn er verschillende manieren waarop u kunt geven. U kunt bijvoorbeeld een gift overmaken naar Zeven Drie via een bankoverschrijving.

Bankdetails:

O.v.v. Zeven Drie, Generation Church.
ING bank
IBAN: NL47INGB0007735700

Waarom geven?

Geven kan in kerken een lastig onderwerp zijn. Als de voorganger begint te praten over de offergaven reiken we onmiddellijk naar onze portemonee, niet om het gift alvast klaar te hebben maar meestal ter bescherming: “Ze zitten weer achter ons geld aan.” We realiseren ons dat er wat argwaan bestaat als het op geven aankomt. In deze korte tekst willen we aangeven waarom we geven aanmoedigen in Zeven Drie.

We geloven dat het een voorrecht van iedere christen is om financiëel bij te dragen aan de lokale kerk om zo het Koninkrijk van God te helpen. Wij moedigen geven aan omdat:

  • Wij erop vertrouwen dat God onze giften zal vermenigvuldigen en dat het helpt om Gods Koninkrijk te bouwen. Wij geven in vertrouwen, omdat we weten dat God de vrucht zal brengen. Mattheus 6:21 zegt:” Daar waar je schat is, zal ook je hart zijn” – niet andersom.
  • Geven doe je uit gehoorzaamheid en aanbidding. De bijbel zegt ons veel over geven en er is een duidelijke instructie: “Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.” (Spreuken 3:9-10). Wij zien vrijgevigheid als deel van de levensstijl van een discipel.
  • Wij zien het als een voorrecht dat we kunnen investeren in wat God doet door de lokale kerk.
  • Geven is een antwoord op de overvloedige zegen van God op onze levens. Als we geloven dat “elke goede gave, elk perfect geschenk van boven komt” (Jakobus 1:17) zouden we er geen probleem mee moeten hebben om 10% terug te geven van de 100% die Hij ons heeft toevertrouwd.
  • “God heeft de blijmoedige gever lief” (2 Corinthiers 9:7).