God

Wij geloven dat er een God is, eeuwig bestaand in drie personen: de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

Vader

God als hemelse Vader. Het begin en het einde, Hij is de Vader die ons altijd begrijpt en vergeeft.

Jezus

We geloven in de zoon van God, Jezus Christus. 100% God en 100% Mens, geboren uit een maagd, in Zijn zondeloos leven, in Zijn wonderen, in Zijn marteling, kruisiging en dood door Zijn bloed dat vloeide, in Zijn opstanding uit de dood, in Zijn hemelvaart tot de Vaders rechterhand en in Zijn wederkomst in kracht en glorie.

Heilige Geest

Hij is de vertegenwoordiger van Jezus Christus hier op aarde.
We geloven in de bediening van de Heilige Geest hier en nu, wanneer Hij in ons woont en we in staat zijn om een Godvruchtig leven te kunnen leven. We geloven dat Zijn kracht en gaven beschikbaar zijn voor de gelovigen vandaag.

Mens

De mens was geschapen naar Gods beeld maar viel in zonde en was daardoor verloren en gescheiden van God.

Redding

We geloven dat voor redding van een verloren en zondig natuur een wedergeboorte door de Heilige Geest essentieel is, en dat door bekering van onze zonde en het aannemen van Jezus Christus als Heer en Redder de enige manier is om terug te keren in relatie met God.

De Bijbel

We geloven dat de bijbel Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord is dat geschreven is door menselijke auteurs onder de bovennatuurlijke leiding en inspiratie van de Heilige Geest. We geloven in inspirerende boodschappen dat levens kan veranderen en vernieuwen.

Waarden

We geloven in de normen en waarden van de eerste kerk in Handelingen waarin bepaalde aspecten werden gehanteerd. Zo geloven we in de volwassen waterdoop door onderdompeling en het regelmatig nemen van avondmaal om zo het werk van Jezus te gedenken. Het zijn geen essentiële aspecten voor de redding voor ons maar ze dienen als een demonstratie van ons levend geloof in Jezus Christus.

De Kerk

De kerk in Epe is een lokale gemeenschap van gelovigen eensgezind door het geloof in Jezus Christus. Het is toegewijd aan het onderwijs van Jezus Christus en is gehoorzaam aan al Zijn geboden en het is actief in het brengen van het evangelie aan de samenleving. De kerk werkt samen in liefde en eensgezindheid om Jezus Christus in alles te eren.

Wat zijn onze kernwaarden?

Dit is het hart van de Zeven Drie familie en hier staan we voor. Alles wat we doen is geïnspireerd door deze 14 kernwaarden.
 1. Het gaat niet om ons.
  We bestaan om Jezus Christus bekend te maken.
 2. Jezus Christus centraal.
  Door Jezus Christus alleen, zijn we in staat om kerk te zijn en daarom maken we Hem alleen bekend.
 3. Wij geloven in een eenvoudige inhoud met een aantrekkelijke verpakking.
  De goede boodschap van Jezus Christus verandert niet maar we presenteren het wel met het beste wat we hebben, we geven ons beste in alles wat we doen om Hem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
 4. Heilige Geest geleid.
  We doen alles samen met en door de Heilige Geest.
 5. Wij zijn gericht op de niet kerkelijke.
  We zijn een kerk dat gericht is om de niet kerkelijke te bereiken op een relevante manier. Daarbij beseffen we ook dat we een thuis mogen zijn voor hen (christenen) die nog op zoek zijn naar een huis, een kerk dat bij hen past.
 6. Wij dienen.
  We zijn een kerk met een dienend hart, die verlangt dat elk persoon kan dienen op de plek die past bij die persoon.
 7. Wij bidden.
  We geloven dat God door onze gebeden geëerd wordt, betrokken wordt en in beweging komt. We geloven in de God tot wie we bidden. Bidden helpt, omdat we een God hebben die helpt.
 8. Wij streven naar uitmuntendheid.
  Niet naar perfectie, maar we verlangen dat alles wat we doen uitmuntend zal zijn in presentatie en inspiratie.
 9. Wij zijn passievol.
  We zijn een passievolle kerk die van God houdt en Hem danken voor wie Hij is op wat voor manier dan ook, met muziek, zang, prediking, ontvangst en fellowship.
 10. Wij respecteren elkaar.
  We (respect) eren elkaar om God groot te maken. M.a.w. we zijn dankbaar voor elkaar dat we dit samen mogen doen om zo God in alles wat we doen te eren.
 11. Wij zijn origineel.
  We zijn een kerk die jou uitnodigt om echt te zijn met God en met elkaar. Er mag gelachen en gehuild worden.
 12. Wij zijn generatiegericht.
  We zijn een kerk die relevant wilt zijn naar alle generaties toe, van jong tot oud.
 13. Wij zijn gefocust.
  Iedereen is welkom maar we zijn wel gefocust om dat te doen wat God aan dit huis heeft gegeven en wat Hij van dit huis vraagt.
 14. Wij dromen groot en beginnen klein.
  Om over de finish te komen betekent het dat we met stappen vooruit komen, dus elke stap die we nemen, telt, zo zullen we onze doelen bereiken. STAP VOOR STAP.